ATHENA TAPINAĞI

Athena Tapınağı, gerek Eski Smyrna gerekse tüm Ege dini mimarisinin en önemli yapılarından biridir. Smyrna Athena tapınağı, Hellenlerin Anadolu’da taştan inşa ettikleri ilk dini yapıdır. MÖ 700 yılındaki büyük yıkımın hemen sonrasında, yerleşimin doğu kenarında, surların genişletilmesi ile oluşturulan ve sur duvarına dayanan büyük teras üzerinde inşa edilmiş olan tapınağın planı ve evreleri hakkında hala birçok soru işareti bulunsa da ilk inşa edildiği MÖ 690 yıllarından itibaren sürekli gelişen ve büyüyen bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Alt yapısı andezit bloklardan, sütunları, sütun başlıkları ve diğer üst yapı elemanları beyaz tüf taşından yapılmış olan Aiol düzenindeki tapınak, MÖ 6. yy başlarında 6 x 10 sütunlu bir peripterostur. Doğudaki bir rampa dışında, Athena Caddesine bakan ve üzerlerinde stoaların ve tanrıçaya adanmış heykellerin yerleştirildiği düşünülen yüksek teras duvarları arasında açılmış bir koridor ile tapınak alanına girilmektedir. Kutsal alanın giriş kapısının yer aldığı koridor, MÖ 545 yılındaki Pers saldırısı sırasında acele ile örülen bir duvarla kapatılmıştır.


Fotoğraf: Athena Tapınağı (güneyden). Ardında Yamanlar Dağı'nın güney cephesinde modern Bayraklı yerleşimi.