MÖ 3. ve 2. Binyıl Yerleşimi

Protogeometrik ve Geometrik Dönem Yerleşimi

Arkaik Dönem Yerleşimi

Sophilos

Klasik Dönem Yerleşimi

MÖ 4. Yüzyıl Yerleşimi

Athena Tapınağı

Athena Tapınağı ve Arkaik Yerleşim

Yeni Tapınak

Roma Kutsal Alanı

Roma Kutsal Alanı

Arkaik Çeşme

Savunma Sistemleri

Savunma Duvarları

Nekropolis

Nekropolis