MEZARLIKLAR

Eski Smyrna kentinin asıl nekropolisi Bayraklı Höyüğü’nün kuzey ve kuzeydoğusunda, günümüzde evlerle kaplı, sarp kayalı Yamanlar Dağı’nın eteklerindeydi. Yamanlar’ın kuzeydoğusundan başlayan bu geniş nekropolis alanı yamaç boyunca yaklaşık 1.5 km devam etmekteydi. MÖ 600-330 yılları arasında kullanım gören bu nekropoliste yüzlerce küçük mezarın yanı sıra, biri efsanevi Tantalos mezarı olmak üzere yaklaşık yirmi de tümülüs yer alıyordu. MS 2. yüzyılda yaşayan gezgin ve yazar Pausanias tarafından efsanevi kral Tantalos’un mezarı olarak tanımlanan mezar 17. yüzyıldan itibaren Avrupalı gezginlerin ilgisini çekmiş ve sonunda 1835 yılında Charles Texier tarafından bulunarak kazılmıştır. Eski Smyrna’nın yerinin saptanmasına da yol açan bu ilgi mezarın ortaya çıkarılması ile onun tarihinin ne olduğu konusuna kaymıştır. Anlaşılan, ilk saptandığı günlerde mevcut yüksekliği 12.2 m olarak ölçülen, orjinal yüksekliği 27.5 m’ye yaklaşan ancak günümüzde artık görülemeyen Tantalos mezarı, Eski Smyrna nekropolisinin en önemli mezar anıtıydı. Bu yapının, kentin parlak çağında Smyrna’yı yöneten bir krala ya da bir tyran’a ait olduğu düşünülmektedir.

Kentin diğer nekropolisi surların hemen önünde ortaya çıkarılmıştır. MÖ 7. yüzyılın ikinci yarısı ile 6. yüzyılın ortalarında kullanılan bu nekropoliste taştan sanduka ve pithoslardan oluşan çok sayıda mezar ele geçirilmiştir.