image14

SURLAR

Stratejik açıdan önemli bir konumda bulunan Eski Smyrna kuşkusuz bölgeyi elinde tutmak isteyen farklı güçlerin başlıca hedefiydi. Bu sonuca varılmasındaki en önemli etken kentin MÖ 9. yüzyıldan itibaren güçlü bir sur duvarı ile çevrelenmiş olmasının anlaşılmasıdır. Kazılarda Eski Smyrnalılar’ın kentlerini MÖ 850’de kerpiçten yapılmış bir surla korumaya başladıkları ortaya çıkarılmıştır. Bu tarihten itibaren kentin bir devlet kimliği kazandığı ve Basileus adı verilen bir bey tarafından idare edildiği düşünülmektedir. Yunan dünyasının bu en eski kent surunun ne Batı Anadolu kıyılarında ne de Kıta Yunanistan’da bir benzeri bulunmaktadır. Bu tahkimatın yalnızca çağdaş Geç Hitit yerleşmelerinde benzerleri vardır.

Bu sur sisteminin kimlere karşı inşa edildiği konusunda da farklı varsayımlar bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar, surun tarih içerisinde 3 defa yıkıldığını ve yeniden inşa edildiğini ortaya koymaktadır. Kentin en parlak döneminde, MÖ 7. yüzyılda, tüm kenti çevreleyen, dikdörtgen büyük kulelerle korunan ve Athena Tapınağı’nın hemen güneydoğusunda yer alan büyük bir kapıdan içeri girilen muazzam büyük bir sur sistemi kenti koruyordu. Buna rağmen, Lydia kralı Alyattes MÖ 6. yüzyılda bu güçlü suru aşmış ve kenti baştan aşağı yakmıştır. Kazılarda, kenti tahrip eden diğer felaketler gibi Alyattes saldırısının izleri de gün ışığına çıkarılmaktadır.


Fotoğraf: Arkaik Dönem'e tarihlenen savunma duvarları (doğudan).