Yayınlar

Akurgal, Ekrem. “Bayraklı Kazısı Ön Rapor”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara, 1950, ss.1-51.

  

Akurgal, Ekrem. “Bayraklı Kazıları 1985 Raporu”, VIII.Kazı Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara, 1986, ss.1-6.

  

Akurgal Ekrem. Anadolu Uygarlıkları, Net Turistik Yayınlar, İstanbul, 1988.

  

Akurgal, Ekrem. Eski Çağda Ege ve İzmir, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir, 1993.

  

Akurgal, Ekrem. Eski İzmir I Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1997.

  

Akurgal, Ekrem. “Batı Anadolu’da Konut, Yerleşme Ve Kent Planlaması(3000-30)”, Habitat II Konferansı Kitabı, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999, ss.122-145.

  

Akurgal, Ekrem. Ege Batı Uygarlığının Doğduğu Yer, İzmir Yayıncılık, İzmir, 2000.

  

Akurgal, Meral. “Bayraklı Kazısı 1995”, XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt:2, 1996, ss.27-36.

  

Akurgal, Meral. “Ein früharchaisches Brunnenhaus in Alt-Smyrna”, Istanbuler Mitteilungen, Sayı:46, 1996, ss.131-134.

  

Akurgal, Meral. “Bayraklı Kazısı 1996”, XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt:1,1998, ss.755-762.


Akurgal, Meral. “Alt-Smyrna”, Stadtgrabungen und Stadtforschung im Westlichen Kleinasien, Ege Yayınları, İstanbul, 2006, ss.373-382 .


Akurgal, Meral. “Hellenic Architecture in Smyrna 650-546 B.C.”, Frühes Ionien Eine Bestandsaufnahme(Panionion – Symposion), Mainz, 2007, ss.125-136.


Akurgal, Meral. “Bayraklı Höyüğü 2009-2010 Yılı Smyrna Kazısı Çalışmaları”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı,Cilt:3, 2012, ss.127-146.


Cook, J. M. ve R. V. Nicholls ve D. M. Pyle, “Old Smyrna Excavations: The Temples of Athena”, The British School at Athens Supplementary Volumes, Sayı:30, 1998. 

  

Nicholls, R. V. “Site-Plan of Old Smyrna”, The Annual of the British Scholl at Athens, Sayı:53/54, 1958/59.


Nicholls, R. V.“The Iron Age Fortifications and Associated Remains on the City Perimeter”, The Annual of the British School at Athens, Sayı:53/54, 1958-1959.


Von Osten, Anton P. ve E. H. Joseph Münch, Denkwürdigkeiten und Erinnerungen aus dem Orient 2, Stuttgart, 1836.


Miltner, Helene ve Franz Miltner, “Bericht über eine Voruntersuchung in Alt-Smyrna”, Jahresheften des Österreichisches Archäologisches Institut, XXVII, Wien, 1932, ss.127-189.