YERLEŞİM

Kentte yapılan kazılarda Hellen sivil mimarlığının önemli örnekleri sayılan çok sayıda yapı da ortaya çıkarılmıştır. H açmasında açığa çıkarılan MÖ 925-900 yıllarına ait, 2.45x4 m ölçülerindeki oval yapı, Hellen mimarisinin korunmuş en erken mimari örneklerinden biridir. Smyrna’nın MÖ 9. ve 8. yüzyıllara tarihlenen bir avlu etrafına toplanmış dörtgen ve oval planlı evleri dışında, çok odalı evlerin ilk aşamasını oluşturan yapıları da dikkat çekicidir. MÖ 7. yüzyılın ikinci yarısına ait evlerin hepsi megaron tipinde yapılardır. 73 metrekarelik geniş bir alanı kaplayan Toplantı Megaronu bunların başında gelir. MÖ 6. yüzyıl için en önemli ev örneği ise tabanı taş bloklarla kaplı, önünde bir avluya sahip Çifte Megarondur. Yapı, Hellen dünyasının çok odalı, avlulu ev tipinin ilk örneklerinden biridir. Kentin batı kısmında yer alan MÖ 4. yüzyıla tarihlenen orta avlulu üç yapı kompleksi de Eski Smyrna’da saptanan önemli sivil mimari örnekleridir.


Fotoğraf: Doğu-batı doğrultuda uzanan Athena Caddesi ve her iki yanında yerleşime ait sivil mimari örnekleri.